Vitalik Buterin tiếp tục chuyển 80 ETH vào RAILGUN

Vitalik Buterin tiếp tục chuyển 80 ETH vào RAILGUN

Riêng ngày hôm nay, Vitalik Buterin đã chuyển 80 ETH (gần 300.000 USD) vào giao thức bảo vệ tính riêng tư RAILGUN. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *