Kelp DAO được định giá 90 triệu USD sau vòng gọi vốn Private 9 triệu đô

Kelp DAO được định giá 90 triệu USD sau vòng gọi vốn Private 9 triệu đô

Nguồn vốn mới sẽ hỗ trợ Kelp DAO trong kế hoạch ra mắt các dịch vụ liquid restaking trên những blockchain khác để chuẩn bị cho sự ra mắt vào quý 3 năm nay. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *