Chính quyền Biden phản đối FIT21, nhưng “muốn tạo khung pháp lý tài sản số toàn diện hơn”

Chính quyền Biden phản đối FIT21, nhưng "muốn tạo khung pháp lý tài sản số toàn diện hơn"

Mặc dù Chính quyền Joe Biden phản đối thông qua FIT21, nhưng họ sẵn sàng làm việc với các cơ quan quản lý để tạo ra một khung pháp lý tài sản số toàn diện hơn. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *