SEC yêu cầu CBOE và Nasdaq nhanh chóng cập nhật hồ sơ niêm yết ETF Ethereum spot

SEC yêu cầu CBOE và Nasdaq nhanh chóng cập nhật hồ sơ niêm yết ETF Ethereum spot

SEC đã yêu cầu Nasdaq và CBOE điều chỉnh các đơn xin niêm yết ETF Ethereum spot, một tín hiệu cho thấy cơ quan này có thể sẵn sàng phê duyệt các hồ sơ. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *