Binance Labs thông báo đầu tư vào Aevo, token dựng cột 13%

Binance Labs thông báo đầu tư vào Aevo, token dựng cột 13%

Khoản đầu tư không được tiết lộ số tiền của Binance Labs vào nền tảng phái sinh Aevo nhằm hỗ trợ tương lai của các giải pháp sáng tạo blockchain layer-2. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *