Standard Chartered dự đoán ETF Ether spot sẽ được SEC phê duyệt trong tuần này

Standard Chartered dự đoán ETF Ether spot sẽ được SEC phê duyệt trong tuần này

Thời hạn cho vòng phê duyệt đầu tiên của các quỹ ETF Ether spot đang đến gần, với quỹ của VanEck là ngày 23 tháng 5 và Ark Invest/21Shares là ngày 24 tháng 5. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *