Mối lo ngại 12 mạng lưới Layer-2 có thể bị tấn công qua “nút cổ chai” Conduit

Mối lo ngại 12 mạng lưới Layer-2 có thể bị tấn công qua "nút cổ chai" Conduit

Cộng đồng crypto phát hiện ra một “nút cổ chai” trong bảo mật của các blockchain Layer-2, sẽ gây ra ảnh hưởng diện rộng lên 12 chain đang hoạt động hiện tại. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *