Bắc Ninh kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm trong quản lý đất đai

Hội nghị đã xem xét Báo cáo của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 901-QĐ/TU, ngày 15/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân có liên quan vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 trường hợp: Nguyễn Xuân Quang, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Bình; Nguyễn Đức Bàng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Bình nhiệm kỳ 2015- 2020; Nguyễn Chí Sớm, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Bình; Nguyễn Ngọc Cường, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Gia Bình.

Đồng thời, cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010. Khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gia Bình.

Giao Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 901-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai các quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã nghe và thống nhất một số nội dung như: Tờ trình về việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tái định cư cho các hộ dân trong hành lang đê về phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và dịch vụ tại phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh. Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Tây Nội phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Tờ trình cho phép UBND huyện Gia Bình thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khó canh tác khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình II. Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thay thế Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 27/01/2023; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Báo cáo những công việc Thường trực Tỉnh ủy được ủy quyền giải quyết tháng 4 năm 2024 và công tác tổ chức cán bộ.

Nguồn: https://nhandan.vn/bac-ninh-ky-luat-nhieu-can-bo-vi-pham-trong-quan-ly-dat-dai-post808459.html

The post Bắc Ninh kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm trong quản lý đất đai first appeared on Vietnam.vn.

Mục nhập này đã được đăng trong world. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *