Vitalik Buterin chỉ ra giải pháp khắc phục các mối đe dọa đến tính phi tập trung trên Ethereum

Vitalik Buterin chỉ ra giải pháp khắc phục các mối đe dọa đến tính phi tập trung trên Ethereum

Vitalik Buterin đã nêu bật 3 mối đe dọa chính tác động lên tính phi tập trung trên Ethereum và đề xuất các giải pháp khắc phục vấn đề này trong tương lai gần.  [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *