LayerZero tạm dừng chiến dịch “săn sybil” vì bị spam kết quả

LayerZero tạm dừng chiến dịch "săn sybil" vì bị spam kết quả

LayerZero đã tạm dừng quá trình “săn sybil nhận thưởng” chỉ sau 2 ngày triển khai để áp đặt thêm cơ chế hạn chế việc người dùng gửi quá nhiều kết quả. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *