Quản lý Binance bị Nigeria từ chối tại ngoại vì sợ bỏ trốn giống người đồng nghiệp

Tòa án Nigeria đã bác bỏ yêu cầu tại ngoại của vị quản lý Binance Tigran Gambaryan vì có nguy cơ bỏ trốn tương tự người đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *