Oklahoma thông qua dự luật bảo vệ “quyền cơ bản của Bitcoin”

Thống đốc Kevin Stitt đã ký dự luật này thành luật vào ngày 13/05/2024. Dự luật tiền mã hóa mới của Oklahoma sẽ có hiệu lực vào tháng 11 năm nay. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *