Plume Network là gì? Tìm hiểu về layer-2 thiết kế dành riêng cho RWA

Plume Network là gì? Tìm hiểu về layer-2 thiết kế dành riêng cho RWA

Plume là layer-2 giúp đơn giản hóa quá trình triển khai các dự án Real World Asset (RWA), đảm bảo việc token hóa các loại tài sản được diễn ra đúng quy định. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *