NATIX Network (NATIX) là gì? Dự án DePIN cung cấp hệ thống bản đồ theo thời gian thực

NATIX Network (NATIX) là gì? Dự án DePIN cung cấp hệ thống bản đồ theo thời gian thực

NATIX Network là một mạng lưới blockchain sử dụng camera của người dùng để tạo ra bản đồ thế giới theo thời gian thực. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *