Morgan Stanley đầu tư 270 triệu USD vào ETF Bitcoin spot

Khoản đầu tư 270 triệu USD vào ETF Bitcoin spot đã biến Morgan Stanley trở thành chủ sở hữu GBTC lớn nhất sau 1 tỷ USD của Susquehanna International Group. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *