MakerDAO kế hoạch ra mắt stablecoin phi tập trung mới “PureDai” thay thế DAI

MakerDAO dự kiến vài năm tới ra mắt stablecoin phi tập trung hoàn toàn PureDai, trở thành lựa chọn thay thế cho Dai, sử dụng ETH và stETH làm tài sản thế chấp. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *