Các quỹ ETF Bitcoin spot ghi nhận 6 ngày inflow liên tiếp, dòng tiền vào 1,2 tỷ USD

Các quỹ ETF Bitcoin spot ghi nhận 6 ngày inflow liên tiếp, dòng tiền vào 1,2 tỷ USD

11 quỹ ETF Bitcoin spot của Hoa Kỳ đã ghi nhận xấp xỉ 1,2 tỷ USD tiền ròng đổ vào trong 6 ngày qua, với dòng vốn 237,2 triệu USD riêng trong ngày 20/05. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *