Thông cáo báo chí về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khoá XV đối với bà Trương Thị Mai

Chiều 16/5/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với bà Trương Thị Mai, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ Tờ trình của Ban Công tác đại biểu; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 13/5/2024 của bà Trương Thị Mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1053/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với bà Trương Thị Mai thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, đơn vị bầu cử số 02 gồm các huyện: Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy. 

quochoi.vn

Nguồn:https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=86895

The post Thông cáo báo chí về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khoá XV đối với bà Trương Thị Mai first appeared on Vietnam.vn.

Mục nhập này đã được đăng trong world. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *