Ngày 10/5 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định ban hành Nghị định 49/2024 quy định về hoạt động thông tin cơ sở.

Đây là nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.

Tại Điều 40 của Nghị định, Chính phủ đã quy định rõ về hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện. Trong đó bao gồm việc sản xuất chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số tại địa phương để phát trên đài truyền thanh cấp xã, sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, đồ họa thông tin và các hình thức phù hợp khác để cung cấp, phổ biến đến người dân trên đa phương tiện, đa nền tảng.

Hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện còn bao gồm việc cộng tác, phối hợp sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình để đăng, phát trên báo, đài cấp tỉnh và trung ương. Vận hành hoạt động bảng tin công cộng của cấp huyện và cung cấp thông tin trên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh.

Đội ngũ thông tin cơ sở cấp huyện còn có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Một hệ thống truyền thanh cơ sở. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Điều 41 quy định về điều khoản chuyển tiếp, đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao, trung tâm truyền thông và văn hóa hoặc tên gọi khác có hoạt động truyền thanh sẽ tiếp tục vận hành hệ thống kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng hiện có để phát sóng, tiếp sóng chương trình phát thanh nhưng không đầu tư, nâng cấp hệ thống kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng. 

Các đơn vị này được yêu cầu chấm dứt hoạt động phát sóng, tiếp sóng chương trình phát thanh trước ngày 31/12/2025.

Ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở cho hay, Chính phủ sẽ tổ chức lại hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện. Sau khi Nghị định 49/2024 về hoạt động thông tin cơ sở có hiệu lực, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện sẽ chuyển từ sản xuất, phát sóng, truyền thanh là chủ yếu sang truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng. 

Các cơ quan báo chí phải chuyển đổi số, truyền thông hội tụ, hoạt động truyền thông cấp huyện cũng vậy. Trước đây, với công nghệ cũ, mỗi đài huyện, xã là một hệ thống truyền dẫn phát sóng. Sau sẽ tiến tới bỏ hết các hệ thống này, chuyển sang ứng dụng CNTT để chỉ còn một hạ tầng duy nhất là hạ tầng viễn thông”, ông Tạo chia sẻ. 

Theo thống kê của Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT), cả nước có 666 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có đài truyền thanh, truyền hình hoặc trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao, trung tâm truyền thông và văn hóa có hoạt động truyền thanh, truyền hình, đạt tỷ lệ 94,5%. Số nhân sự hoạt động truyền thanh, truyền hình cấp huyện là khoảng 7.000 viên chức, người lao động.

Quy định mới về hoạt động thông tin cơ sởPhó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định ban hành Nghị định 49/2024 quy định về hoạt động thông tin cơ sở.