Chủ tịch Quốc hội Ukraine chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Ukraine chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk đã gửi Thư chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

The post Chủ tịch Quốc hội Ukraine chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn first appeared on Vietnam.vn.

Mục nhập này đã được đăng trong world. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *