Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tháng 5/2024

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tháng 5/2024

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tháng 5/2024

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tháng 5 cho thấy, trong tháng vừa qua, tập thể Lãnh đạo Uỷ ban đã quyết liệt chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là các đề án thực hiện chậm đã được hoàn thành. Công tác chuẩn bị hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG DTTS và miền núi của Chính phủ (UBDT được giao chủ trì) được chuẩn bị nghiêm túc, ngày 22/5/2024 Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã thay mặt Chính phủ báo cáo tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV về Tờ trình của Chính phủ và hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Chương trình; các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719) được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực; công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ.

Trong tháng 5/2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã tham dự 25 cuộc họp của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ trì, dự 26 cuộc họp, làm việc với các vụ, đơn vị; chỉ đạo xử lý 1.054 văn bản các loại; chỉ đạo Văn phòng Ủy ban ký ban hành 6 thông báo kết luận và 10 thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện.

Tính đến ngày 30/5, nhìn chung việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBDT trên hệ thống cơ sở dữ liệu Chính phủ đạt kết quả tốt, từ đầu năm đến nay, UBDT thường xuyên ở vị trí đứng đầu trong danh sách các bộ, cơ quan ngang bộ có tỷ lệ nhiệm vụ được giao hoàn thành cao nhất. Theo Báo cáo số 2972/BC-VPCP ngày 3/5/2024 của Văn phòng Chính phủ, UBDT là một trong số các bộ, cơ quan được đánh giá là điển hình trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Quang cảnh buổi họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, trong tháng 5, các vụ, đơn vị đã chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp để triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tuy nhiên, một số nhiệm vụ tham mưu thực hiện còn chậm, chất lượng tham mưu còn hạn chế, cần tiếp tục nỗ lực hơn trong tháng làm việc tiếp theo.

Các ý kiến phát biểu cũng bổ sung, làm rõ hơn về một số nội dung như: Xây dựng đề án hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh DTTS tại vùng DTTS và miền núi; đề xuất nội dung chi chính sách đặc thù do UBDT thực hiện vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, Nghị định của Chính phủ về chính sách phát hiện, tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài và tiêu chí xác định nhân tài là người DTTS…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả công tác của các vụ, đơn vị đã thực hiện trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị cần tăng cường giải pháp, đa dạng hóa các kênh thông tin nắm bắt tình hình vùng đồng bào DTTS; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ phiên họp chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội thứ khóa XV; đối với nhóm các Nghị định trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 6 tập trung vào hoàn thiện Nghị định 05, Nghị định về chính sách phát hiện, tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài và tiêu chí xác định nhân tài là người DTTS; nhóm Đề án trình Chính phủ, làm rõ căn cứ pháp lý, chủ động trong xin ý kiến các cơ quan liên quan.

Đối với các nhiệm vụ được lãnh đạo Ủy ban giao qua các Thông báo kết luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu thủ trưởng các vụ, đơn vị phân công, chỉ đạo làm đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng; trong công tác cán bộ, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng thang bảng lương; giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ; tiếp tục triển khai hiệu quả lĩnh vực tài chính, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản; các đơn vị báo chí tuyên truyền cần phát huy vai trò hơn nữa, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền cho sự kiện điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024 và Đại hội đại biểu các DTTS các cấp năm 2024.

Ủy ban Dân tộc: Thảo luận dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Quyết định 1719

Nguồn: https://baodantoc.vn/bo-truong-chu-nhiem-hau-a-lenh-chu-tri-hop-giao-ban-lanh-dao-uy-ban-dan-toc-thang-52024-1717132734680.htm

The post Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tháng 5/2024 first appeared on Vietnam.vn.

Mục nhập này đã được đăng trong world. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *