Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 8/6, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này.
Quang cảnh phiên họp sáng 7/6. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong phiên họp chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

Trong ngày làm việc, Quốc hội cũng thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035; dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) gồm 6 chương, 36 điều (sửa đổi, bổ sung 32 điều; thêm mới 4 điều), bỏ 1 điều so với Luật Công đoàn năm 2012.

Dự án Luật được xây dựng trên quan điểm quán triệt và thể chế hóa sâu sắc các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng liên quan đến việc xây dựng, phát triển đất nước; phù hợp với Hiến pháp 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.

Việc xây dựng dự án Luật cũng nhằm bảo đảm cho Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Công đoàn Việt Nam; tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, tài chính công đoàn phù hợp với thể chế chính trị và yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở nước ta…

Dự thảo Luật hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn và tăng cường vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới. Trong đó, quy định cụ thể hơn hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam theo hướng Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất theo mô hình Công đoàn 4 cấp; mô hình tổ chức Công đoàn các cấp được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

TTXVN/Báo Tin tức
Nguồn:https://baotintuc.vn/thoi-su/bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-ve-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-20240608073623877.htm

The post Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh first appeared on Vietnam.vn.

Mục nhập này đã được đăng trong world. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *