Trần Quyết Chiến khởi đầu thuận lợi ở TPHCM World Cup 2024

Trần Quyết Chiến khởi đầu thuận lợi ở TPHCM World Cup 2024

Trần Quyết Chiến đang là niềm hi vọng số 1 của carom 3 băng Việt Nam tại giải World Cup lần thứ 2 trong năm tổ chức ở Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM. 

Mục nhập này đã được đăng trong Sports. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *