zkSync ra mắt DAO quản trị ZK Nation kèm “hé lộ” thời gian phân bổ token ZK

zkSync ra mắt DAO quản trị ZK Nation kèm "hé lộ" thời gian phân bổ token ZK

ZK Nation được ra đời với mục tiêu là quản trị, bảo vệ, phát triển giao thức zkSync và hiện thực hóa tầm nhìn của ZK Credo.

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *