Zeta Markets lên kế hoạch ra mắt Zeta X – DeFi Layer-2 đầu tiên trên Solana vào Q1/2025

Zeta Markets lên kế hoạch ra mắt Zeta X - DeFi Layer-2 đầu tiên trên Solana vào Q1/2025

Zeta Markets đã giới thiệu Litepaper cho Zeta X (ZX), DeFi Layer-2 đầu tiên trên Solana để mở rộng hệ sinh thái và tái định nghĩa các giao dịch phi tập trung.

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *