Uniswap nắm giữ 41 triệu USD tiền mặt nhưng chỉ đủ dùng đến hết năm 2025

Uniswap nắm giữ 41 triệu USD tiền mặt nhưng chỉ đủ dùng đến hết năm 2025

Uniswap Foundation tiết lộ nắm giữ lên tới 41,41 triệu USD dưới dạng tiền mặt và stablecoin, nhưng dự kiến “chỉ đủ” chi tiêu đến cuối năm 2025.

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *