Sui triển khai Mysticeti Testnet, trở thành blockchain sở hữu cơ chế đồng thuận nhanh nhất thế giới

Sui triển khai Mysticeti Testnet, trở thành blockchain sở hữu cơ chế đồng thuận nhanh nhất thế giới

Sui chính thức giới thiệu Mysticeti trên Testnet, cải thiện hiệu suất bằng cách giảm thời gian đồng thuận xuống chỉ còn 390 mili giây, [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *