Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (13/05 – 18/05): Tron có vốn hoá thị trường giảm ít nhất – Giao dịch memecoin GME – Dòng tiền quay lại BTC ETF Spot

Tron có mức giảm giá trị vốn hoá thấp nhất, vốn hoá stablecoin tăng, hoạt động trên BTC hạ nhiệt, GME làm nóng thị trường vào đâu tuần và dòng tiền vào BTC ETF. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *