Nhà sản xuất thiết bị y tế Semler Scientific đầu tư 40 triệu USD mua Bitcoin

Nhà sản xuất thiết bị y tế Semler Scientific đầu tư 40 triệu USD mua Bitcoin

Semler Scientific chi 40 triệu USD để mua 581 Bitcoin với mức giá trung bình khoảng 68.850 USD vì nhận thấy khả năng “lưu trữ giá trị” của loại tài sản này.

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *