Mon Protocol (MON) là gì? Tìm hiểu về giao thức Web3 IP cho mảng gaming

Mon Protocol (MON) là gì? Tìm hiểu về giao thức Web3 IP cho mảng gaming

Mon Protocol là giao thức Web3 IP cung cấp quyền sở hữu tài sản và trao quyền chia sẻ doanh thu cho chủ sở hữu NFT gaming trên các blockchain Solana, Aptos,…

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *