Memecoin Normie đàm phán với hacker lấy lại 90% số token bị đánh cắp

Memecoin Normie đàm phán với hacker lấy lại 90% số token bị đánh cắp

Memecoin Normie đang đàm phán với hacker để chuộc lại 90% số tiền bị đánh cắp từ lỗ hổng smart contract, khiến vốn hoá thị trường của token này “rớt” thảm hại.

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *