Lido đề xuất mở rộng phạm vi thử nghiệm Distributed Validator Technology (DVT)

Lido đề xuất mở rộng phạm vi thử nghiệm Distributed Validator Technology (DVT)

Lido Finance (giải pháp Liquid Staking hàng đầu trên Ethereum) vừa công bố đề xuất mở rộng phạm vi thử nghiệm công nghệ Distributed Validator Technology (DVT).

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *