Hyperlane là gì? Giải pháp di chuyển dữ liệu giữa các mạng blockchain khác nhau

Hyperlane là gì? Giải pháp di chuyển dữ liệu giữa các mạng blockchain khác nhau

Hyperlane là một giao thức được xây dựng để mang lại giải pháp di chuyển dữ liệu giữa các chain khác nhau.

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *