CARV là gì? Tìm hiểu về dự án cơ sở hạ tầng dữ liệu dành cho gaming và AI

CARV là gì? Tìm hiểu về dự án cơ sở hạ tầng dữ liệu dành cho gaming và AI

CARV là một dự án cơ sở hạ tầng dữ liệu được thiết kế dành riêng cho các hoạt động gaming và AI, đồng thời trao quyền sở hữu dữ liệu vào tay người dùng.

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *