Blaze là gì? Tìm hiểu về nền tảng NFT launchpad trên layer-2 Blast

Blaze là gì? Tìm hiểu về nền tảng NFT launchpad trên layer-2 Blast

Blaze là nền tảng launchpad NFT trên Blast, nơi mở bán các bộ sưu tập nổi bật như Metastreet Apollo, Blastoadz, Crypto Valleys Character

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *