Bitcoin Cash (BCH) là gì? Tìm hiểu về blockchain được hard fork từ Bitcoin

Bitcoin Cash là một đề xuất fork của Bitcoin nhằm giải quyết các vấn đề mở rộng trên mạng Bitcoin với phí giao dịch rẻ và xử lý được nhiều giao dịch hơn. [#item_full_content]

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *