Dự án liquid restaking Renzo huy động được thêm 17 triệu USD

Dự án liquid restaking Renzo huy động được thêm 17 triệu USD

Số tiền huy động sẽ được Renzo sử dụng để mở rộng các dịch vụ restaking của dự án, bao gồm cả việc thêm hỗ trợ cho các token ERC-20.

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *