Consensys: SEC đã kết thúc cuộc điều tra Ethereum, không còn cáo buộc ETH là chứng khoán

Consensys: SEC đã kết thúc cuộc điều tra Ethereum, không còn cáo buộc ETH là chứng khoán

Giá ETH đang tăng nhẹ sau khi Consensys xác nhận Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã kết thúc cuộc điều tra nhắm vào Ethereum.

Mục nhập này đã được đăng trong Crypto. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *